top of page

IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA

 

Adam Technology s.r.o., ID Broj (IČO): 09360735, s uredom registriranim u Ulici Evropská 2758/11, 160 00 Prag 6, Češka upravlja web aplikacijom Soboslikar Adam na soboslikaradam.com (dalje u tekstu: Tvrtka), kao voditelj obrade podataka željeli bismo obavijestiti korisnike web aplikacije (dalje u tekstu:  “Subjekte obrade podataka”) o metodama i opsegu obrade osobnih podataka sakupljenih od strane Tvrtke uključujući opseg "Subjekata obrade podataka" prava povezanih s obradom njihovih osobnih podataka od strane Tvrtke.
 

1. KOJE OSOBNE PODATKE ĆEMO OBRAĐIVATI?

Tvrtka obrađuje, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća 27 April 2016 o zaštiti fizičkih osoba pri obradi osobnih podataka i slobodnom protoku takvih podataka, i stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EC (Opća uredba o zaštiti podataka; dalje u tekstu “GDPR”) i u skladu s relevantnim nacionalnim zakonodavstvom o zaštiti podataka, sljedeće osobne podatke: 

 

  (a) identifikacijske podatke i adresu (ime, prezime, e-mail adresa, telefonski broj, adresa stanovanja, broj bankovnog računa);

  (b) Podaci koje zahtijevaju važeći zakonski propisi u porezne svrhe: ime i prezime ili naziv tvrtke, stalna adresa ili sjedište, mjesto rođenja, datum rođenja, identifikacijski broj poreznog obveznika, država rezidentstva, PDV broj, identifikacijski broj bankovnog računa, vlasnik računa.

  (c) Automatski prikupljeni podaci, poput vaše IP adrese, vrste preglednika, operativnog sustava, verzije aplikacije i geografske lokacije. Također prikupljamo informacije o vašem korištenju web stranice Adam, kao što su stranice koje ste posjetili ili pojmovi za pretraživanje koje koristite. Ove podatke prikupljamo postavljanjem kolačića. Za više informacija o kolačićima koje koristimo pogledajte našu Izjavu o kolačićima.

Tvrtka obrađuje osobne podatke isključivo u dolje navedene svrhe u mjeri i vremenu koje je potrebno za postizanje takvih svrha.


 

2. ZA KOJE SVRHE I NA KOJIM PRAVNIM OSNOVAMA OBRAĐUJEMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

 

(a) Za posredovanje u komunikaciji i između neovisnih pružatelja usluga i njihovih klijenata

 • Obrada osobnih podataka do mjere – ime, prezime, datum rođenja, telefonski broj, e-mail adresa, adresa stanovanja, broj bankovnog računa – koja je nužna za posredovanje u komunikaciji između neovisnih pružatelja soboslikarskih usluga i ostalih obrta te kućanskih usluga i njihovih krajnjih korisnika kako bi naknadno ispunili prava koja proizlaze iz iz provizije za naknadu za usluge od strane Soboslikara Adam, uključujući vođenje evidencije o takvim odnosima i komunikaciji vezanoj uz Vas i Tvrtku putem web aplikacije.

(b) Radi zaštite pravnih interesa (potraživanja)

 • Obrada osobnih podataka u ograničenoj mjeri prema potrebi legitimnih interesa Tvrtke koji uključuju naplatu potraživanja Tvrtke od trećih strana i pružanje zaštite od podnesenih zahtjeva protiv Tvrtke. 

(c) Za tržište i promociju Tvrtke i usluge web aplikacije putem promotivnih e-mailova i drugih elektroničkih i komunikacijskih mreža u komercijalne svrhe prema Zakonu br. 480/2004 Sb., o određenim uslugama informacijskog društva.

 • Tvrtka prikuplja i obrađuje osobne podatke Subjekata obrade podataka u sljedećoj mjeri – e-mail adresa.

 • Možete odustati od primanja promotivnih e-mailova u bilo kojem trenutku klikom na poveznicu "otkazivanje pretplate" u poruci.

(d) Za prijavu potrebnih podataka u skladu sa zakonskim propisima za porezne svrhe (osobito DAC7 direktive). - Obrada osobnih podataka, uključujući ime i prezime ili naziv tvrtke, stalnu adresu ili sjedište, mjesto rođenja, datum rođenja, identifikacijski broj poreznog obveznika, državu prebivališta, PDV broj, identifikacijski broj bankovnog računa i vlasnika računa je nužne za prijavu potrebnih podataka u skladu sa zakonskim propisima za porezne svrhe (osobito DAC7 direktive).

 

3. TKO SU PRIMATELJI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA?

U cilju postizanja prethodno opisanih svrha, osobni podaci mogu biti obrađeni, osim Tvrtke i njezinih zaposlenika, i od strane partnera Tvrtke. Tvrtka pažljivo bira svoje partnere, odnosno treću stranu koja može obrađivati Vaše osobne podatke kao izvršitelj obrade osobnih podataka, i povjerava osobne podatke samo subjektima koji garantiraju provođenje odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera prvenstveno kako bi se spriječilo nezakonito uništavanje, gubitak, promjena, neovlašteno objavljivanje prenesenih, spremljenih podataka ili obrađenih osobnih podataka koristeći druga sredstva ili neovlašteni pristup tim podacima. 

 

Drugi subjekti koji mogu imati pristup Vašim podacima su, ili u budućnosti mogu biti:

 

 • osobe koje vode tehničke aspekte određene usluge ili osobe koje upravljaju tehnologijom koju Tvrtka koristi za takve usluge (poput dobavljača softvera i računalnih sustava, pružatelja komunikacijskih usluga, pružatelji usluga marketinga i promocije;

 • pružatelji savjetodavnih usluga Tvrtke (poput odvjetničkih ureda);

 

Tvrtka je dužna otkriti neke od Vaših osobnih podataka u skladu s važećim zakonodavstvom, primjerice upravnim tijelima, sudu, tijelima za provedbu zakona u vezi s administrativnim, kaznenim ili građanskim postupcima.


4. KAKO DUGO TVRTKA IMA PRAVO OBRAĐIVATI VAŠE OSOBNE PODATKE?

 • Tvrtka vrši obradu Vaših osobnih podataka u trajanju ugovornog odnosa i 5 godina nakon raskida istog, primarno zbog potencijalnih potraživanja u budućnosti od Vas ili od Tvrtke. Ako nestane potreba ili istekne vrijeme za obradu osobnih podataka u kojima bi se obrada mogla vršiti, osobni podaci odmah će biti nepovratno izbrisani.

 • U slučaju obrade Vaših osobnih podataka kako bi se ispunila zakonska obveza, Tvrtka će obrađivati Vaše osobne podatke samo u vremenskom periodu propisanim zakonima i propisima, uključujući, ali ne ograničeno poreznim i financijskim zakonodavstvom.

 • U slučaju primjene legitimnih interesa Tvrtke, možemo obrađivati Vaše osobne podatke u vremenskom razdoblju koje odgovara pojedinoj svrsi u cilju ostvarivanja posebnih zakonskih interesa. 


 

5. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA OD STRANE TVRTKE?

U vezi Vaših osobnih podataka, kao ispitanik imate sljedeća prava:

 • Pravo na opoziv Vaše privole za obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku (u slučajevima da se obrada temelji na Vašem pristanku);

 • Pravo na pristup Vašim osobnim podacima (pravo na informaciju o tome obrađuju li se podaci koji se odnose na Vas ili ne, od strane Tvrtke, i ako da, pristup osobnim podacima i svim drugim informacijama navedenim u Čl. 15 GDPR);

 • Pravo na prenosivost podataka (pravo na strukturno dobivanje često korištenih osobnih podataka koji se odnose na Vas u strojno čitljivom formatu, i pravo na prijenos takvih podataka drugom voditelju obrade; i pravo na izravan prijenos osobnih podataka od jednog izvršitelja obrade drugom izvršitelju, kada je to tehnički izvedivo);

 • Pravo na ispravak (pravo zahtijevati da Tvrtka bez nepotrebnog odgađanja ispravi netočne osobne podatke koji se odnose na Vas);

 • Pravo na ograničavanje obrade (pravo zahtijevati da Tvrtka ograniči obrađivanje osobnih podataka, uključujući, ali ne ograničeno na to provjeru ispravnosti podataka od strane Tvrtke; ili ako Tvrtka nezakonito obrađuje osobne podatke, ali ih ne želite izbrisati);

 • Pravo na brisanje (pravo zahtijevati da Tvrtka izbriše Vaše osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja, primjerice kada osobni podaci više nisu potrebni za svrhu zbog koje su prikupljeni ili ste povukli privolu za obradu osobnih podataka od strane Tvrtke i više ne postoje druge pravne osnove za obradu osobnih podataka ili ako Tvrtka nezakonito obrađuje osobne podatke);

 • Pravo na podnošenje zahtjeva Uredu za zaštitu osobnih podataka.


 

6. KAKO MOŽETE KONTAKTIRATI TVRTKU?

U slučaju bilo kakvih pitanja vezano uz obradu Vaših osobnih podataka ili ostvarivanje gore navedenih prava, možete kontaktirati Tvrtku putem pošte na adresu Evropská 2758/11, 160 00 Prag 6, Češka ili putem e-maila na adresu adam@soboslikaradam.com.

bottom of page